MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
04.01.2017
Frå og med tysdag 03.01.2017 startar Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark å sende ut posten digitalt. Dei som har reservert seg eller aldri vore inn på Altinn, vil framleis motta post i postkassa som før.
19.12.2016
Varsel planoppstart detaljregulering av F4 i B10 i Vrådal skisenter.

Brotet på vassleidningen er no ordna

11.12.2016
Alle abonnentane har no fått att vatnet.
Dei må framleis tappe forsiktig pga grums. Lat gjerne vatnet renne ei tid før de tappar drikkevatn.
Me ber om årsak for problema dette har medført.
07.12.2016
Med heimel i Kommunelova §§ 44.7 og 45.3 vert formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 for Kviteseid kommune er lagt ut til offentleg ettersyn.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Kviteseid

Stortingsval og sametingsval 2009


Les Vest-Telemarkbrosjyra 2015 her:           


                               


British flagEnglish version


Les brosjyra om Telemarkskanalen 2016 her:

Telemarkskanalen

 
British flagFacts about Kviteseid district 
             

 

Kort inspirasjonsfilm for heile Telemark - sjå filmen her.
 
Veret framover        
 
------------------------------------------------------------------

SAKER PÅ HØYRING ELLER OFFENTLEG UTLAGT

Høyring reguleringsplan for Vrådal gang- og sykkelveg Fv.38

Skule- og barnehagestruktur i Kviteseid

Reguleringsplan Morgedal turveg m.m. - off. ettersyn

Endringsforslag reguleringsplan Midtsundåsen - off. ettersyn

Arkiv for høyringsaker