Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Telerestriksjonar på kommunale vegar i Kviteseid kommune

Med hjemmel i vegtrafikkloven § og forskrift om bruk av kjøretøy §5-14 vurderast det innføring av telerestriksjonar på enkelte kommunale vegar i Kviteseid kommune.

Restriksjonane trer i kraft frå det tidspunktet då skiltet blir satt opp, og sluttar når skilta blir fjerna.

Det gjerast unntak frå restriksjonane for renovasjon, utkjøring av mjølk i tank, utkjøring av fôr til husdyr, tøming av septik, bergingsbilar, utrykkingskjøretøy, maskinar for vegvedlikehald og buss i rute.

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk