Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommuneplanen – Varsel om planoppstart – Høyring av planprogram

Formannskapet har i sak 047/17 vedtatt rullering av kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel. 

I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 11-12, blir det varsla oppstart av dette arbeidet.
Formannskapet har samstundes vedtatt å legge ut forslag til planprogram for denne planrevisjonen til offentleg ettersyn, jf. pbl §11-13.
Kva revisjonsomfang kommunen legg opp til, går fram av planprogrammet.

Vedtak
Planprogram

Innspel direkte til planarbeidet eller merknader/endringsforslag til planprogrammet må sendast:

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID, ev. post@kviteseid.kommune.no innan 15.06.17
 
Rådmannen

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk