Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Innmelding skule

Vi ber om at alle foreldre/føresette til barn som er født i 2011 melder inn barnet til skulestart.
Frist for innsending av skjema er 1. mars.2017. Bruk skjemaet: Innmelding skule

Eleven har rett til utsett skulestart dersom det etter sakkunnig vurdering frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er tvil om barnet har komme langt nok i utviklinga si til å starte på skulen. For å få tidlegare skulestart må barnet fylle fem år innan 1. april. Det må liggje føre ei sakkunnig vurdering frå PPT.

Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Du finn meir informasjon om skulefritidsordninga her

Søknadsfrist til SFO er 1. april.
Skjema: Skulefritidsordning (SFO)- Søknad, endring, oppseiing  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk