Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Barnehageopptak, innskriving for 1.klasse og søknad til SFO 2019-2020

Barnehageopptak

Nytt barnehageår startar måndag 19.08.19 for nye barn/plassar.

Barn som fyller eitt år innan utgangen av november har rett på barnehageplass frå den månaden dei fyller eitt år. Retten gjeld berre viss det er søkt innan 1. mars til hovudopptak. Du finn elektronisk søknadsskjema på kommunen si heimeside.

Søknadsfristen er 1. mars.

Innskriving i 1. klasse

Innskriving i 1. klasse gjerast ved hjelp av elektronisk skjema. Du finn elektronisk skjema på kommunen si heimeside.

Frist for innskriving er 1.mars.

Søknad om SFO

Søknad om SFO-plass gjerast ved hjelp av elektronisk skjema, som du finn på kommunen si heimeside.

Søknadsfristen til SFO er 1. april.

Velkomen til barnehage, skule og SFO i Kviteseid kommune!

Kommunalsjef skule og barnehage


  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk