Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Om kommunen

Toppbanner

Opningstider hos oss er:

Sommarsesong (2. mai t.o.m 31. august) kl 08.00 - 15.00 (Laur/søn stengt).
Vintersesong: 08.00 - 15.45 (Laur/søn stengt).


Adresse:

Kviteseidgata 13, 3850 Kviteseid

Sentralbord: 35 06 81 00
Telefaks: 35 06 81 01


Bankkonto: 2660 07 00145
Bankkonto for skatt: 6345 06 08299

Kommunenr: 0829
Organisasjonsnr: 964 963 827

E-post:

Post til Kviteseid kommune blir journalført av arkivet. E-post skal derfor sendast til
post@kviteseid.kommune.no

Særskilte telefonnumre:
Legekontoret 35 06 82 50
Kviteseid skule 35 05 53 00
Brunkeberg oppvekstsenter 35 05 53 40 (skule og barnehage)
Straumsnes oppvekstsenter 35 05 53 20 (skule og barnehage)
Kviteseid barnehage 35 05 53 10
Biblioteket 35 06 81 39

Folketal: 2 446 (Tredje kvartal 2016)

Areal 709 km²

Kviteseid kommune ligg sentralt i Vest-Telemark. Telemarksvassdraget (Telemarkskanalen) og Arendalsvassdraget set sitt preg på landskapet. Dei flotte fjella rundt og naturen elles inviterer til ulike friluftsaktivitetar sommar som vinter.

Kommunesenteret, Kviteseid ligg midt mellom turistbygdene Vrådal og Morgedal.

Kommunen har eit variert næringsliv bygd på reiseliv, småindustri, landbruk, handel og offentleg tenesteyting. Kviteseid har lange tradisjonar som administrasjonssenter på grunn av si sentrale plassering i Vest-Telemark og ved Telemarksvassdraget.

I Kviteseid sentrum ligg Statens hus (kommunehuset) med:

Kviteseid har landets einaste samlokaliserte domstol. Den er plassert i i 2. høgda med:

NAV-kontor
Telemark kommunerevisjon IKS
Kyrkjekontoret
i tillegg er alle dei kommunale kontora samla på kommunehuset.
Vidare er desse interkommunale tenestene/firma lokalisert i sentrum:

PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) for Vest Telemark
Barnevernsamarbeidet for Vest Telemark
Vest-Telemark Næringsutvikling as
Vest-Telemark Næringsbygg as

Vest Telemark blad
Telemark Næringshage
Lensmannskontoret
Sparebanken sør, avd. Kviteseid
Apotek 1, Kviteseid


Sjukeheimen - KOS (Kviteseid omsorgssenter) ligg i sentrum.

Kommunen har desse barnehagane og skulane:
  • Kviteseid barnehage
  • Kviteseid skule med klassestega 1. - 10. trinn - Brunkeberg oppvekstsenter med barnehage og klassestega 1. - 4. trinn.
  • Straumsnes oppvekstsenter i Vrådal med barnehage og klassestega 1. - 4. trinn

Kvitsund Gymnas ligg og sentralt plassert i kommunen

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk